Aanmelding:
Wanneer u op zoekt bent naar een tandarts kunt u telefonisch contact met ons opnemen.  Wanneer u zich wilt laten inschrijven, zullen wij u naar enkele gegevens vragen. Zo zijn bijvoorbeeld BSN (sofi) nummer en verzekeringsgegevens belangrijk voor onze administratie. Vervolgens maken we binnen een maand een afspraak voor een kennismaking en controle.

Nieuwe patiënt:
Bij u eerste afspraak vragen wij u een medische anamnese (gezondheidsvragenlijst) in te vullen. Download medische anamnese.

Controle:
Tijdens de controle wordt het hele gebit bekeken en eventueel indien mogelijk/nodig, gelijk gereinigd. Voor eventuele verdere behandelingen dient u een nieuwe afspraak te maken. Wij zullen u per post berichten wanneer het weer tijd is voor uw controle, de zogenaamde recall. Ook kunt u na uw controle direct uw volgende controle of behandeling plannen bij de balie.

Behandeling:
Indien u denkt dat er een behandeling nodig is, moet er eerst een afspraak voor een consult worden gemaakt en daarna een afspraak voor een behandeling. Op deze manier kunnen wij de benodigde behandeltijd inplannen.

Behandeling vindt alleen plaats op afspraak !

Afspraak Maken:
Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt. Per email kunnen geen afspraken worden gemaakt.

Afspraak niet nakomen:
Voor een niet nagekomen afspraak worden kosten in rekening gebracht. Het is dus belangrijk om minimaal 24 uur (1 werkdag) van te voren af te bellen bij korte afspraken (< 30 minuten) en minimaal 48 uur (2 werkdagen!) van tevoren af te bellen bij lange afspraken (> 30 minuten). Aan de hand van de duur en soort behandeling worden de kosten bepaald. Bedenk dat wanneer u een lange afspraak op een zaterdag wilt afzeggen, dat u dan uiterlijk de woensdagmiddag ervóór telefonisch contact met ons dient op te nemen.

Pijn:
Indien u een zeer ernstige pijnklacht heeft, kunt u onder voorwaarden met spoed bij ons terecht. Bij een zeer ernstige pijnklacht buiten werktijden zie openingstijden .

Betalingen:
De betalingen gaan sinds 1 december 2019 via Infomedics naar uw verzekeraar als u een tandartsverzekering heeft. Een eventueel restbedrag waarvoor u niet verzekerd bent, kan dus mogelijk aan u doorberekend worden door uw eigen verzekeraar. Indien u geen tandartsverzekering heeft dan krijgt u de factuur van Infomedics in de brievenbus. Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie voor medische beroepsbeoefenaren en instellingen in de gezondheidszorg. Deze organisatie kent de mogelijkheid voor gespreide betaling. Voor meer informatie kunt u bellen met de Infomedics Servicedesk via 036-20 31 900.. Voor vragen over uw nota kunt u veel informatie terugvinden op infomedics.nl/contact

Balie:
Wilt u zo vriendelijk zijn er voor te zorgen dat wij uw juiste adres, verzekering- en telefoongegevens hebben. U kunt dit aan de balie doorgeven.

Risico:
Bij o.a. kroon en brugwerk krijgt u garantie. Wanneer andere tandartsen hier echter aan werken of wanneer men niet regelmatig op controle komt en het niet goed onderhoudt, vervalt deze garantie.