Per 1 maart 2011 is de praktijk overgestapt naar e-declareren. Dat houdt in dat onze declaraties nog steeds worden uitbesteed aan Famed, maar deze stuurt indien mogelijk de factuur rechtstreeks naar uw verzekeraar. U zult dus in de meeste gevallen pas een factuur ontvangen als u geen tandartsverzekering heeft of de tandartsverzekering niet het volledige bedrag dekt.

Nieuwe factuur

De praktijk wordt vaak gebeld met de vraag om een originele factuur nog een keer te sturen voor de verzekering of dat de factuur nooit het postadres heeft bereikt. Indien u graag nog een exemplaar wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Fa-med op 0900-0882 of op www.notavanfamed.nl.

Uitstel van betaling

Mocht u problemen hebben om een bepaalde behandeling in één keer te betalen, dan kunt u twee dingen doen.

• Ten eerste kunt u aanvragen om het bedrag gespreid te betalen.

• Ten tweede kunt u vragen om de uiterlijke betalingstermijn uit te stellen tot een overeen te komen datum. Voor beide mogelijkheden kunt u contact opnemen met Fa-Med. Het nummer is 0900-0885.